Data opslag is van belang om de resultaten van eerder uitgevoerd te kunnen verifiëren, of om voor nieuw onderzoek gebruikt te worden. Dit is de basis van wetenschappelijk onderzoek.

Dendrochronologische gegevens kunnen eenvoudig verloren gaan. De ontwikkeling en vergankelijkheid van diverse analoge en digitale informatiedragers en bestandsformaten betekent dat zelfs bij een degelijke archivering de data op een gegeven moment niet meer leesbaar is.
Daarnaast bestaan dendrochronologische laboratoria vaak uit niet meer dan een paar personen wat weer betekent dat opslag van data bij een klein aantal personen ligt voor wie het geen primaire taak is om zich af te vragen of data over enkele decennia nog leesbaar is.

Om dit probleem aan te pakken is een project opgezet waarbij twee producten ontwikkelt zijn:

TriDas

Een xml indeling voor dendrochronologische data waarin naast de jaarringbreedtes ook een zeer omvangrijk deel van de informatie over het onderzochte voorwerp opgeslagen kan worden (de metadata).

Digitaal Collaboratorium voor Culturele Dendrochronologie (DCCD)

Een online database waarin dendrochronologische data en metadata opgeslagen kunnen worden. Het grote verschil met andere online dendrochronologische databases is dat gebruikers hier zelf kunnen bepalen hoeveel van hun data toegankelijk is en voor wie.

Van Daalen Dendrochronologie zal op termijn alle dendrochronologische data in de DCCD onderbrengen. De software die het xml formaat kan genereren is nog in ontwikkeling. Verwacht wordt dat hier medio 2013 mee gestart kan worden.

Externe links

TriDas
DCCD