Op de nieuwjaarsnacht van 2019 sloeg een aantal containers van de MSC Zoƫ overboord. Bij bergingswerkzaamheden werden per ongelijk de resten van een wrak voor een gezonken container aangezien. Toen er naast koperen platen ook eiken balken en planken geborgen werden bleek het om minder recente lading te gaan.

Lees meer

Voor het dateren van historische gebouwen en archeologische objecten is allereerst een referentiecurve nodig die van het heden terug de tijd in gaat.

Lees meer

In 2012 groef Grontmij op het Kotmanpark Oost in Enschede de resten van twee boerenerven op. Het eikenhout van de waterputten overspant een groot deel van de Vroege Middeleeuwen.

Lees meer

Data opslag is van belang om de resultaten van eerder uitgevoerd te kunnen verifiƫren, of om voor nieuw onderzoek gebruikt te worden. Dit is de basis van wetenschappelijk onderzoek.

Lees meer

Statische toetsen stellen dendrochronologen in staat op snelle wijze de talloze mogelijke posities te filteren op de meest waarschijnlijke mogelijke dateringen. Voor het dateren van een meting moet deze met alle mogelijke posities ten opzichte van een referentiecurve vergeleken worden.

Lees meer

Met een datering krijgen we ook een indicatie van de herkomst van het hout. Deze indicatie is niet even duidelijk voor iedere datering.

Lees meer

De conserveringsgraad van bodemvondsten varieert sterk. Dit heeft echter geen invloed op de geschiktheid voor dendrochronologisch onderzoek.

Lees meer

In grote delen van Europa is dendrochronologie het dateringsonderzoek bij uitstek. In Spanje is hier nog nauwelijks sprake van, terwijl de mogelijkheden ruimschoots aanwezig zijn.

Lees meer