Van Daalen Dendrochronologie voert dendrochronologisch en houtanatomisch onderzoek uit voor de erfgoedsector.

Hout is eeuwenlang een voorname grondstof geweest en maakt zo in verschillende vormen deel uit van ons erfgoed.

De informatie die het jaarringpatroon bevat geeft ons informatie over ouderdom en herkomst.

Verschillen in context, toestand en gebruik van het hout kan vragen om een verschillende aanpak. Meest gangbare toepassingen van onderzoek zijn:

Bodemvondsten variëren sterk in aantallen, afmetingen, houtsoorten en conserveringsgraad. Monsters worden in verreweg de meeste gevallen destructief genomen in de vorm van een gezaagde dwarsdoorsnede. Hieronder volgt een aantal punten waarop gelet moet worden bij het toepassen van dendrochronologie.

Een houtconstructie van een gebouw is vaak onderwerp geweest van eerder (bouwhistorisch) onderzoek voordat dendrochronologisch onderzoek overwogen wordt. Hierdoor is vaak bekend hoeveel elementen beschikbaar zijn voor onderzoek en om welke houtsoort het gaat.

Onder kunsthistorische materiaal wordt alles gerekend dat te zeldzaam of waardevol is om destructief te bemonsteren. Hierbij gaat het om paneelschilderijen, meubelstukken en muziekinstrumenten.

Uitgelicht