In grote delen van Europa is dendrochronologie het dateringsonderzoek bij uitstek. In Spanje is hier nog nauwelijks sprake van, terwijl de mogelijkheden ruimschoots aanwezig zijn.

Balk met vlotpennen.In 2009 werd door Marta Domínguez Delmás een onderzoeksproject in Andalusië geïnitieerd met als doel de dendrochronologisch onderzoek toe te passen op Spaans erfgoed.
De Cazorla-bergrug in de binnenlanden van Andalusië was in het verleden, en vandaag de dag nog, een uitgestrekt bosgebied. De rivier de Guadalquivir was de transportroute voor hout vanuit dit gebied naar de steden Cordoba en Sevilla. Dit blijkt uit de vlotpennen die nog in de balken aanwezig zijn.

 

Overzicht van de kappen.

Binnen het onderzoeksproject zijn eerder oude bosrelicten onderzocht en hiermee is een refentiecurve voor het gebied opgesteld. Vervolgens zijnde kapconstructies van 2 gebouwen onderzocht om de bruikbaarheid van de referentiecurve te onderzoeken.
 Het inwendige van een kap.Eén van deze gebouwen was de Colegial del Salvador in Sevilla. Uit 4 verschillende kappen zijn 69 boormonsters genomen door een team dat bestond uit Marta Domínguez Delmás, prof. dr. Tomasz Wazny en mijzelf. Uit de voorlopige resultaten volgt nog geen absolute datering. De monsters dateren onderling op beperkte schaal en vermoed wordt dat hergebruikt hout van verschillende dennensoorten gebruikt is.

Meer informatie:

Project website "Filling in the blanks in European dendrochronology: building a multidisciplinary research network to assess Iberian wooden cultural heritage worldwide".