Bodemvondsten variëren sterk in aantallen, afmetingen, houtsoorten en conserveringsgraad. Monsters worden in verreweg de meeste gevallen destructief genomen in de vorm van een gezaagde dwarsdoorsnede. Hieronder volgt een aantal punten waarop gelet moet worden bij het toepassen van dendrochronologie.

Uitgelicht