dendrochronologie2.png

Uitgelicht

Iberische dendrochronologie: veldwerk

Voor het dateren van historische gebouwen en archeologische objecten is allereerst een referentiecurve nodig die van het heden terug de tijd in gaat.

Lees meer...

Waterputten leveren 542 jaar lange referentiecurve voor de Vroege Middeleeuwen

In 2012 groef Grontmij op het Kotmanpark Oost in Enschede de resten van twee boerenerven op. Het eikenhout van de waterputten overspant een groot deel van de Vroege Middeleeuwen.

Lees meer...

Archeologisch onderzoek

archeologie

Bodemvondsten variƫren sterk in aantallen, afmetingen, houtsoorten en conserveringsgraad. Monsters worden in verreweg de meeste gevallen destructief genomen in de vorm van een gezaagde dwarsdoorsnede. Hieronder volgt een aantal punten waarop gelet moet worden bij het toepassen van dendrochronologie.

Lees meer...

Bouwhistorisch onderzoek

bouwhistorie

Een houtconstructie van een gebouw is vaak onderwerp geweest van eerder (bouwhistorisch) onderzoek voordat dendrochronologisch onderzoek overwogen wordt. Hierdoor is vaak bekend hoeveel elementen beschikbaar zijn voor onderzoek en om welke houtsoort het gaat.

Lees meer...

Kunsthistorisch onderzoek

kunsthistorie

Onder kunsthistorische materiaal wordt alles gerekend dat te zeldzaam of waardevol is om destructief te bemonsteren. Hierbij gaat het om paneelschilderijen, meubelstukken en muziekinstrumenten.

Lees meer...